Maliyet Muhasebesi Güz dönemi Final sınavı çıkması muhtemel soru ve cevapları

g-talks

  1. Fabrika binası amortisman giderinin gider yerlerine dağıtılmasında kullanılan dağıtım anahtarları aşağıdakilerden hangisidir? a) Ampul sayısı b) İşçi sayısı c) Kapladığı alan d) Radyatör sayısı e) Makine sayısı   2. Yardımcı gider yerleri arasında hizmet alış-verişini tamamıyla dikkate alan ikinci dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Matematiksel dağıtım yöntemi b) Doğrudan dağıtım yöntemi c) Kademeli dağıtım yöntemi d) Ortalama maliyet yöntemi e) İlk giren ilk çıkar yöntemi   3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dağıtım modelinin ikinci aşamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? a) Doğrudan dağıtım yöntemi b) Dolaylı dağıtım yöntemi c) Kademeli dağıtım yöntemi d) Matematiksel dağıtım yöntemi e) Basit dağıtım yöntemi

Devamını Oku

Finansal Yönetim-1 Güz Dönemi Final sınavı çıkması muhtemel soru ve cevapları

g-talks

1. Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılmasıyla ilgili kararlar süreci aşağıdakilerden hangisidir? a) Dividant kararları b) Fizibilite çalışmaları c) Sermaye bütçelemesi d) Faaliyet döngüsü e) Yatırım kararları   2. Enflasyondan arındırılmış faiz aşağıdakilerden hangisidir? a) Nominal faiz b) Reel faiz c) Basit faiz d) Bileşik faiz e) Devre faizi   3.Türkiye’de sermaye piyasasının düzenlemek ve denetim altında tutmak amacıyla sermaye piyasası kurulu’nun kurulmasının gerekli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Türkiye’nin 1946 yılında çok partili siyasi rejime geçmesi b) 24 ocak kararları olarak bilinen ekonomik önlemler c) 1930 dünya ekonomik krizi d) 12 eylül askeri harekatı e) 1980’li yılların

Devamını Oku

Vergi affında süre uzatıldı… Son tarih 31/12/2014

g-talksMaliye Bakanı Şimşek, yoğun talep üzerine yapılandırmada başvuru ve ödeme tarihlerini 1 ay uzatacaklarını, bugün itibariyle başvuran 3,5 milyon kişinin 33,4 milyar lira alacak yapılandırdığını bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay uzatıldığını belirterek, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların, başvurularını 31 Aralık’a kadar yapabileceğini bildirdi. Yapılandırmadaki son rakamlara ilişkin de bilgi veren Şimşek, bugün itibariyle sadece vergi dairelerine yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğunu ve 33,4 milyar lira alacağın yapılandırıldığını söyledi. Batman’a hareketinden önce, kamuoyunda

Devamını Oku

6552 sayılı yasa ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve kasa ortaklar cari affı

g-talks

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır. Bugüne dek mesleğimizle ilgili tüm gelişmeleri, bütün boyutlarıyla, en ince ayrıntısına kadar dikkatle izleyip, her koşulda sizlerle paylaşmayı bir görev edindik. Buna bağlı olarak; kamuoyunda “Torba Kanun ” adıyla anılan kanun, meslektaşlarımızın yanı sıra milyonlarca mükellefi ilgilendiren önemli değişiklikleri içermektedir. Bu Kanun ile, Vergi Borçlarının ve Sosyal Güvenlik Borçlarının yeniden

Devamını Oku

2014 Mali Tatilde Süreler

g-talks

  Kanun hükmüne göre son beyan verme süresi mali tatile rastlayan vergilere ilişkin beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar ertelenebiliyor. Buna göre temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken; 16-30 Haziran ve 1-15 Temmuz dönemlerine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi beyannameleri ile haziran dönemine ait; diğer ÖTV beyannameleri, BSMV, Özel İletişim Vergisi ve şans oyunları vergilerine ilişkin beyannameler ile KDV, muhtasar beyannamelerinin verilme süresi uzayacak. Bu yıl, mali tatil bugün başlayıp 21 Temmuz 2014 tarihinde sona erecek. Normalde bu süre zarfında ve akabindeki 7 günlük sürede verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi 28 Temmuz Pazartesi

Devamını Oku

Amortisman

g-talks

AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK TUTAR (V.U.K. MADDE:313) TUTAR UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI   800-TL 01/01/2013-31/12/2014 433 Sayılı VUK Genel Tebliği 800-TL 01/01/2013-31/12/2013 422 Sayılı VUK Genel Tebliği 770.-TL 01/01/2012-31/12/2012 411 Sayılı VUK Genel Tebliği 700.-TL 01/01/2011-31/12/2011 402 Sayılı VUK Genel Tebliği 680.-TL 01/01/2010-31/12/2010 393 Sayılı VUK Genel Tebliği  

Devamını Oku

2014 2.Dönem Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

g-talks

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / İstatistik ve Yetki Otomasyon Dairesi Tarafından Hazırlanmıştır. 01.07.2014 – 31.12.2014  2. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene MaliyetASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1134,00 SGK PRİMİ % 14 158,76 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 11,34 GELİR VERGİSİ %15 (*) 64,26 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33 DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,61 KESİNTİLER TOPLAMI 242,97 NET ASGARİ ÜCRET(**) 891,03 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1134,00 SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 175,77 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 22,68 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.332,45   KAPICILAR İÇİN ASGARİ

Devamını Oku

2014 Asgari Geçim İndirimi

g-talks

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2014 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO (2014 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.) ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR – BEKAR 80,33 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 80,33 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU 92,37 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU 104,42 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU 112,46 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU 120,49 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 96,39 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 108,44 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 120,49 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 128,52 TL – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 136,55 TL   ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM

Devamını Oku

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

g-talks

   TÜRÜ BEYANNAME TÜRÜ BEYANANME VERME ZAMANI VERGİ ÖDEME ZAMANI GELİR VERGİSİ Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–25 Mart Mart, Temmuz GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENENLER) Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için) 1–25 Şubat Şubat, Haziran GELİR VERGİSİ Münferit beyanname Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgilibeyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde Beyanname verme süresi içinde GELİR GEÇİCİ VERGİ Geçici vergi beyannamesi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar GELİR VERGİSİ STOPAJI (AYLIK)

Devamını Oku

2014 Beyanname İmzalatma Sınırı

g-talks

BEYANNAME İMZALATMA SINIRI 2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR Noterler Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler 2013 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı 135.000 TL II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı 193.000 TL II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı 98.000 TL Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı 193.000 TL

Devamını OkuPowered By Elit Medya
©2014